Categories
1080p 720p Camcorder HD Internet Deals Uncategorized

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy hiệu Sony quay phim 720p/1080p HD trong Thứ Sáu, ngày 23 tháng 3 năm 2012


$99.99: Sony Bloggie Duo 4GB HD Flash Memory Camcorder

http://www.bestbuy.com/site/Misc/Deal-of-the-Day/pcmcat248000050016.c?id=pcmcat248000050016

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free Hosting

Categories
1080p Camcorder HD Uncategorized

“Deal of the Day” buy.com: Giá cả máy Camcorder hiệu Sony quay phim 1080p HD trong Chủ Nhật, ngày 4 tháng 3 năm 2012


$79.99 + free shipping: Sony Bloggie HD Camcorder With 3″ Touchscreen, 1080p HD Video, Auto-Rotation, 4GB Memory & Flip-Out

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at buy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại buy.com.

Categories
Internet Deals Laptop Uncategorized

“One Day, One Deal” woot.com: Giá cả máy vi tính loại laptop hiệu Sony coi phim HD trong ngày Chủ Nhật 19 tháng 2 năm 2012


http://woot.com

$499.99 + $5 shipping: 1 Sony VAIO VGN-NW350F Laptop, Dual-Core 2.2GHz, 4GB, 320GB, Blu-ray, 15.5” Display, 802.11n, W7HP (Refurbished)

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.