Categories
1080p Camcorder HD Internet Deals Uncategorized walmart.com

“Value of the Day” at walmart.com: Giá cả máy camcorder hiệu Samsung quay phim HD trong Thứ Sáu, ngày 30 tháng 3 năm 2012$69: Samsung W190 5.5MP HD Pocket Camcorder Bundle (w/ Bonus 4GB Micro SD Card), 2.3″ LCD Display, Waterproof up to 3M

http://www.walmart.com/ip/Samsung-W190-5.5MP-HD-Pocket-Camcorder-Bundle-w-Bonus-4GB-Micro-SD-Card-2.3-LCD-Display-Waterproof-up-to-3M-Samsung-HMX-W190/17254382

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.

Free Hosting

Categories
1080p 720p HD Tablet Uncategorized

“One Day One Deal ” woot.com: Giá cả máy tính bảng Tablet hiệu Samsung quay phim 720p HD trong Thứ Năm, ngày 22 tháng 3 năm 2012$319.99 + $5 shipping:1 Samsung GT-P7510 Galaxy Tab 10.1” 16GB Android 3.1, Wi-Fi, BT, GPS, Capacitive, 2 & 3MP Cameras 1 Samsung EPL-1PREBEGXAR Galaxy Tab SD Card Reader (Refurbished)

http://www.woot.com/

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Free Hosting

Categories
720p HD Tablet Uncategorized

“One Day One Deal ” woot.com: Giá cả máy tính bảng Tablet hiệu Samsung quay phim 720p HD trong Chủ Nhật, ngày 11 tháng 3 năm 2012$329.99 + $5 shipping:1 Samsung GT-P7510 Galaxy Tab 10.1” 16GB Android 3.1, Wi-Fi, BT, GPS, Capacitive, 2 & 3MP Cameras 1 Samsung EPL-1PREBEGXAR Galaxy Tab SD Card Reader ( efurbished)

http://www.woot.com/

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Free Hosting

Categories
HD Laptop Uncategorized

“One Day One Deal ” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu Samsung coi phim HD trong Thứ Năm, ngày 8 tháng 3 năm 2012$699.99
+ $5 shipping
CONDITION:
Refurbished
PRODUCT:
1 Samsung NP700Z5B-W01UB, 15.6”, i7-2675QM 2.2GHz, 6GB, 750GB, Radeon 6490M, WiMAX, WiDi,802.11n,W7HP

http://www.woot.com/

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.