Categories
720p bestbuy.com Camcorder HD Internet Deals Uncategorized

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy camcorder hiệu Kodak quay phim 720p HD trong Chủ Nhật, ngày 6 tháng 5 năm 2012


$39.99: Kodak – Playfull 32MB HD Flash Memory Camcorder – White (Model: 8203713 | SKU: 3182864)

http://www.bestbuy.com/site/Kodak+-+Playfull+32MB+HD+Flash+Memory+Camcorder+-+White/3182864.p?id=1218382961685&skuId=3182864&st=3182864&cp=1&lp=1

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free Hosting

Categories
720p Camera HD Uncategorized woot.com

“One Day One Deal ” woot.com: Giá cả máy ảnh hiệu Kodak quay phim 720p HD trong Thứ Hai, ngày 30 tháng 4 năm 2012$159.99 + $5 shipping: 1 Kodak EASYSHARE Z5120 Camera-16 MP, 26x Opt. Zoom, 3” LCD Screen, 26mm wide angle and Camera Case (COLOR: Black, Blue, Cranberry, Purple)

http://www.woot.com/

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Free Hosting

Categories
720p Camera HD Internet Deals Uncategorized

“One Day, One Deal” from woot.com: Giá cả máy ảnh hiệu Kodak quay phim 720p HD trong ngày thứ Ba, ngày 28 tháng 2 năm 2012


http://woot.com

$69.99 + $5 shipping: 1 Kodak M583 14MP, 720p, 8x Schneider-KREUZNACH 28mm Wide Angle, 3” LCD, Li-ion, SDHC

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.