Categories
Computer Desktop HD HP Uncategorized woot.com

“Sellout Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu HP loại desktop coi phim HD trong Thứ Năm, ngày 27 tháng 2 năm 2014


$279.99: HP 110-194 Desktop, Intel Core i3-3220T, 8GB DDR3, 1TB HDD, Beats Audio Support, Win 8 (Factory Reconditioned)

http://sellout.woot.com/offers/hp-dual-core-i3-desktop-with-1tb-hd-2

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Free Hosting