Categories
720p Camcorder HD Internet Deals Uncategorized walmart.com

“Value of the Day” at walmart.com: Giá cả máy ảnh hiệu Fuji quay phim 720p HD trong Thứ Tư, ngày 9 tháng 5 năm 2012


$59: FujiFilm FinePix Z85 14MP Digital Camera, Red with 5x Optical Zoom, 3.0″ LCD Touchscreen Display

http://www.walmart.com/ip/Fujifilm-14-MP-FUJIFILM-Z85/15819286

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.

Free Hosting