Categories
1080p LED Monitor Uncategorized

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu Dell coi phim HD trong Thứ Năm, ngày 8 tháng 3 năm 2012$129.99: Dell – 23″ Widescreen Flat-Panel LED Monitor (Model: SR2320L| SKU: 1375082)

http://www.bestbuy.com/site/Dell+-+23%22+Widescreen+Flat-Panel+LED+Monitor/1375082.p?id=1218254504494&skuId=1375082&st=1375082&cp=1&lp=1

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free Hosting