Categories
720p Camera HD Internet Deals Uncategorized

“Deal of the Day” from bestbuy.com: Giá cả máy ảnh hiệu Nikon quay phim 720p HD trong thứ Tư ngày 29 tháng 2 năm 2012


$99.99: Nikon – Coolpix S80 14.1 Megapixel Compact Camera – Gold (Model: S80| SKU: 3125188)

http://www.bestbuy.com/site/Nikon+-+Coolpix+S80+14.1+Megapixel+Compact+Camera+-+Gold/3125188.p?id=1218378956205&skuId=3125188&st=DOTD_022912&cp=1&lp=1

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.