Categories
720p HD Internet Deals Monitor Uncategorized VT walmart.com

walmart.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu Samsung loại Widescreen, 60Hz & 19 inches coi phim HD trong Thứ Tư ngày 25 tháng 11 năm 2015


$78 + Free Shipping + Tax: V7 19″ Class Widescreen LED Monitor with Built-in Speakers (L18500WS-9N Black)

http://www.walmart.com/ip/39136315?athcpid=39136315&athena=true&athpgid=athenaHomepage&athznid=ItemCarouselCurated_contentZone11

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.