Categories
720p HD Internet Deals LED Samsung Slim Uncategorized

“Daily Deals” sears.com: Giá cả máy HDTV hiệu Samsung loại 60 Hz & 28 inches coi coi phim/quay phim 720p HD trong Thứ Năm ngày 15 tháng 10 năm 2015


$197.99 + FREE Shipping/Free Store Pickup + Tax: Samsung 28″ 720p Slim LED HDTV – UN28H4000

http://www.sears.com/samsung-28-8221-class-720p-60hz-slim-led-hdtv/p-05772400000P?adcell=DealHeist_New

————————— old sales price ——————————-

“Daily Deals” sears.com: Giá cả máy HDTV hiệu Samsung loại 60 Hz & 28 inches coi coi phim/quay phim 720p HD trong Chủ Nhật ngày 19 tháng 7 năm 2015

$199.99 + FREE Shipping/Free Store Pickup + Tax: Samsung 28″ 720p Slim LED HDTV – UN28H4000

http://www.sears.com/samsung-28-8221-class-720p-60hz-slim-led-hdtv/p-05772400000P?adcell=DealHeist_New&redirectType=SRDT

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at sears.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại sears.com.Categories
720p HD Internet Deals LED Samsung sears.com Slim Uncategorized

“Daily Deals” sears.com: Giá cả máy HDTV hiệu Samsung loại 60 Hz & 28 inches coi coi phim/quay phim 720p HD trong Chủ Nhật ngày 19 tháng 7 năm 2015


$199.99 + FREE Shipping/Free Store Pickup + Tax: Samsung 28″ 720p Slim LED HDTV – UN28H4000

http://www.sears.com/samsung-28-8221-class-720p-60hz-slim-led-hdtv/p-05772400000P?adcell=DealHeist_New&redirectType=SRDT

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at sears.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại sears.com.Categories
1080p LED Samsung sears.com Slim Ultra Uncategorized Wi-Fi

“Daily Deals” sears.com: Giá cả máy HDTV hiệu Samsung loại 240 Hz Plasma & 60 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Ba ngày 7 tháng 4 năm 2015


$1299.88 + FREE Shipping/Free Store Pickup + Tax: Samsung 60″ 1080p 240Hz Ultra Slim 3D LED HD Smart TV – UN60H7150 (Item # 05775373000P Model # PN51F5300AFXZA)

http://www.sears.com/samsung-60-8221-class-1080p-240hz-ultra-slim-3d/p-05772421000P?lid=product_image1&rioptype=SR&ruid=&sid=ITx20150401TriggeredRTMSRSShoppingRecapELECTRONICS&eml=127650922&redirectType=SRDT

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at sears.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại sears.com.