Categories
4K HD Internet Deals Monitor Seiki Uncategorized

“Computers woot” woot.com: Giá cả màn hình máy tính loại Pro SM28UTR 28 inches hiệu Seiki coi phim 4K trong Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2016


$259.99 : Seiki Pro SM28UTR 28″ 4K LED-Lit Monitor

http://computers.woot.com/offers/seiki-pro-sm28utr-28-4k-led-lit-monitor-2?ref=cp_cnt_gw_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.



Categories
1080p HD Internet Deals LED Seiki Uncategorized walmart.com

walmart.com: Giá cả máy HDTV hiệu SEIKI loại 60 Hz, SE50FR, 1080p & 50 inches coi phim HD trong Thứ năm, ngày 24 tháng 3 năm 2016


$249 + Free Shipping + Tax: Seiki SE50FR 50″ 1080p 60Hz LED HDTV

http://www.walmart.com/ip/Seiki-SE50FR-50-1080p-60Hz-LED-HDTV/49926634?u1=ebs2d1627659d2946d1458857221588sbe&oid=414069.1&wmlspartner=*7WaaTN6umc&sourceid=00080447322896213150&affillinktype=10&veh=aff

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.



Categories
4K Ultra HD amazon.com HD Internet Deals LED Seiki Smart Uncategorized Wi-Fi

“Deals of the Day – Gold Box” amazon.com: Giá cả máy HDTV loại 4K Ultra, 620Hz & 42 inches hiệu Seiki coi phim 1080p HD trong Thứ năm, ngày 3 tháng 3 năm 2016


$249.99 + Free Super Saver Shipping: Seiki SE42UM 42-Inch 4K Ultra HD 60Hz LED TV (Black)

http://www.amazon.com/dp/B00RBA9MOC/ref=gbps_img_s-3_4742_dee99a35?smid=A1KWJVS57NX03I&pf_rd_p=2417384742&pf_rd_s=slot-3&pf_rd_t=701&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=0WD0YTCY546013CATB3E

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at amazon.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại amazon.com.



Categories
4K Ultra HD HD Internet Deals LED sears.com Seiki Ultra Uncategorized

sears.com: Giá cả máy HDTV hiệu Seiki loại 120 Hz & 39 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Ba ngày 23 tháng 9 năm 2013


$349.99 + Free Shipping + Tax: Seiki 39″ Class 4K 120Hz LED Ultra HDTV – SE39UY04

http://www.sears.com/seiki-39inch-class-4k-120hz-led-ultra-hdtv/p-05703146000P?redirectType=SRDT
—————————— old sale price ——————————
sears.com: Giá cả máy HDTV hiệu Seiki loại 120 Hz & 39 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Năm ngày 2 tháng 7 năm 2013

$369.99 + Free Shipping + Tax: Seiki 39″ Class 4K 120Hz LED Ultra HDTV – SE39UY04

http://www.sears.com/seiki-39inch-class-4k-120hz-led-ultra-hdtv/p-05703146000P?&redirectType=SRDT
—————————— old sale price ——————————
sears.com: Giá cả máy HDTV hiệu Seiki loại 60 Hz & 39 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Ba ngày 19 tháng 11 năm 2013

$495.99 + Free Shipping + Tax: Seiki 39″ Class 4K 120Hz LED Ultra HDTV – SE39UY04 ()

http://www.sears.com/shc/s/p_10153_12605_05703146000P

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at sears.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại sears.com.

Free Hosting



Categories
1080p HD Internet Deals sears.com Seiki Uncategorized

sears.com: Giá cả máy HDTV hiệu Seiki loại 120 Hz & 60 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Hai ngày 18 tháng 8 năm 2014


$599.99 + Free Shipping/Free Store Pickup + Tax: Seiki 50″ Class 120Hz LED Ultra-HDTV – SE50UY04-1

http://www.sears.com/seiki-50inch-class-120hz-led-ultra-hdtv-se50uy04/p-05771580000P?redirectType=SRDT

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at sears.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại sears.com.



Categories
720p HD Internet Deals LED sears.com Seiki Uncategorized

“Daily Deals” sears.com: Giá cả máy HDTV hiệu Seiki loại 60 Hz & 26 inches coi phim 720p HD trong Chủ Nhật, ngày 27 tháng 7 năm 2014


“Daily Deals” sears.com: Giá cả máy HDTV hiệu Seiki loại 60 Hz & 28 inches coi phim 720p HD trong Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2014

$129.88 + Free Store Pickup + Tax: Seiki 26″ Class 720p 60Hz LED HDTV – SE26HQ04

http://www.sears.com/seiki-26inch-class-720p-60hz-led-hdtv-se26hq04/p-05771577000P?redirectType=SRDT

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at sears.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại sears.com.



Categories
720p HD Internet Deals Kmart.com LED Seiki Uncategorized

kmart.com: Giá cả máy HDTV hiệu Seiki loại 60 Hz & 26 inches coi phim 720p HD trong Thứ Tư ngày 16 tháng 7 năm 2014



$139.99 + Free Shipping/Free Store Pickup + Tax: Seiki 26″ Class 720p 60Hz LED TV

http://www.kmart.com/seiki-26inch-class-720p-60hz-led-tv/p-012W006589789001P?&redirectType=SRDT
——————————– old sale price ———————————

kmart.com: Giá cả máy HDTV hiệu Seiki loại 60 Hz & 26 inches coi phim 720p HD trong Chủ Nhật ngày 26 tháng 4 năm 2014

$149.99 + Free Shipping/Free Store Pickup + Tax: Seiki 26” Class 1080p 60Hz LED TV (Kmart Item# 012W006589789001 | Model# SE26HY10)

http://www.kmart.com/shc/s/p_10151_10104_012W006589789001P?sid=KAx20050824x32xFatWallet&aff=Y&PID=361116&AID=11042397

——————————– old sale price ———————————

kmart.com: Giá cả máy HDTV hiệu Seiki loại 60 Hz & 26 inches coi phim 720p HD trong ngày 26 tháng 4 năm 2014

$149.99 + Free Shipping/Free Store Pickup + Tax: Seiki 26” Class 1080p 60Hz LED TV (Kmart Item# 012W006589789001 | Model# SE26HY10)

http://www.kmart.com/shc/s/p_10151_10104_012W006589789001P

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at kmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại kmart.com.



Categories
HD Internet Deals LED Seiki Uncategorized walmart.com

walmart.com: Giá cả máy HDTV hiệu SEIKI loại 120 Hz, SE50UY04 , 2160p & 50 inches coi phim HD trong Thứ Hai, ngày 7 tháng 7 năm 2014



$429 + Free Shipping + Tax: Seiki Digital SE50UY04 50″ 4K UHD 2160p 120Hz LED HDTV

http://www.walmart.com/ip/Seiki-Digital-SE50UY04-50-4K-UHD-2160p-120Hz-LED-HDTV/33490006??wmlspartner=*7WaaTN6umc&sourceid=30632090911907006367&oid=341565.1&u1=FWcr4bmh&affillinktype=10&veh=aff

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.

Free Hosting



Categories
4K Ultra HD HD Internet Deals LED sears.com Seiki Uncategorized

sears.com: Giá cả máy HDTV hiệu Seiki loại 120 Hz & 39 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Năm ngày 2 tháng 7 năm 2013



$369.99 + Free Shipping + Tax: Seiki 39″ Class 4K 120Hz LED Ultra HDTV – SE39UY04

http://www.sears.com/seiki-39inch-class-4k-120hz-led-ultra-hdtv/p-05703146000P?&redirectType=SRDT
—————————— old sale price ————————————–
sears.com: Giá cả máy HDTV hiệu Seiki loại 60 Hz & 39 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Ba ngày 19 tháng 11 năm 2013

$495.99 + Free Shipping + Tax: Seiki 39″ Class 4K 120Hz LED Ultra HDTV – SE39UY04 ()

http://www.sears.com/shc/s/p_10153_12605_05703146000P

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at sears.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại sears.com.

Free Hosting



Categories
720p HD Internet Deals LED sears.com Seiki Uncategorized

“Daily Deals” sears.com: Giá cả máy HDTV hiệu Seiki loại 60 Hz & 28 inches coi phim 720p HD trong Thứ Tư ngày 1 tháng 7 năm 2014



$119.99 + Free Store Pickup + Tax: Seiki 28″ Class 720p 60Hz LED HDTV – SE28HY10

http://www.sears.com/seiki-28inch-class-720p-60hz-led-hdtv-se28hy10/p-05737450000P?&redirectType=SRDT

“Daily Deals” sears.com: Giá cả máy HDTV hiệu Seiki loại 60 Hz & 28 inches coi phim 720p HD trong Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2014

$119.99 + Free Store Pickup + Tax: Seiki 28″ Class 720p 60Hz LED HDTV – SE28HY10

http://www.sears.com/shc/s/p_10153_12605_05737450000P

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at sears.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại sears.com.