Categories
3D 4K Ultra HD Samsung samsung.com Smart Uncategorized Wi-Fi

samsung.com: Giá cả máy HDTV loại 60 Hz & 50 inches hiệu SamSung coi phim 4K HD trong Chủ Nhật ngày 6 tháng 12 năm 2015


$899.99 + Free Shipping: 4K UHD JU7500 Series Curved Smart TV – 50” Class (49.5” Diag.) UN50JU7500FXZA

http://www.samsung.com/us/video/tvs/UN50JU7500FXZA?CID=AFL-hq-mul-0813-11000427

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at samsung.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại samsung.com.

Categories
1080p HD Internet Deals samsung.com sears.com Smart Uncategorized Wi-Fi

“Daily Deals” sears.com: Giá cả máy HDTV hiệu Samsung loại 120Hz & 55 inches coi phim 1080 ;HD trong Thứ Hai ngày 2 tháng 11 năm 2015


$647.99 + FREE Shipping/Free Store Pickup + Tax: Samsung 55″ Class Smart LED TV – UN55J6200

http://www.sears.com/samsung-55inch-class-smart-led-tv-un60j6200/p-05772638000P?adcell=DealHeist_New

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at sears.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại sears.com.Categories
HD Internet Deals LED samsung.com Uncategorized Wi-Fi woot.com

“Computers Woot!” woot.com: Giá cả máy tính bảng loại Samsung Galaxy Tab 3 7 inches Tablet hiệu Samsung quay phim/coi phim HD trong Thứ Ba ngày 24 tháng 6 năm 2014


$99.99: Samsung SM-T210 Galaxy Tab 3 8GB 7.0 Tablet with Wi-Fi & Pouch – White

http://computers.woot.com/offers/samsung-galaxy-tab-3-7-0-with-pouch-5?ref=cnt_dly_tl
————————– old sale price —————————————
“Sellout Woot!” woot.com: Giá cả máy tính bảng loại Samsung Galaxy Tab 3 7 inches Tablet hiệu Samsung quay phim/coi phim HD trong Thứ Hai ngày 19 tháng 5 năm 2014

$109.99: Samsung SM-T210 Galaxy Tab 3 8GB 7.0 Tablet with Wi-Fi & Pouch – White

http://www.woot.com/offers/samsung-galaxy-tab-3-7-0-with-pouch-2?ref=cnt_dly_tl

——————- old sale price ———————————————-
“Tech Woot” woot.com: Giá cả máy tính bảng loại Samsung Galaxy Tab 3 7 inches Tablet hiệu Samsung quay phim/coi phim HD trong Thứ Ba ngày 19 tháng 11 năm 2013

$159.99: Samsung SM-T210 Galaxy Tab 3 8GB 7.0 Tablet with Wi-Fi – White

http://tech.woot.com/offers/samsung-galaxy-tab-3-7-0-2

——————- old sale price ———————————————-
“Tech Woot” woot.com: Giá cả máy tính bảng loại Samsung Galaxy Tab 3 7 inches Tablet hiệu Samsung quay phim/coi phim HD trong Thứ Ba ngày 19 tháng 11 năm 2013

“Tech Woot” woot.com: Giá cả máy tính bảng loại Samsung Galaxy Tab 3 7 inches Tablet hiệu Samsung quay phim/coi phim HD trong Thứ Ba ngày 28 tháng 10 năm 2013

$169.99: Samsung SM-T210 Galaxy Tab 3 8GB 7.0 Tablet with Wi-Fi – White

http://tech.woot.com/offers/samsung-galaxy-tab-3-7-0-tablet

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Free HostingCategories
720p HD Internet Deals samsung.com Uncategorized woot.com

“Tech Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV hiệu Samsung coi phim 720p/1080p trong Chủ Nhật, ngày 2 tháng 2 năm 2014


$199.99 – 279.99 (Refurbished): Your Choice: Samsung UN32EH4003 32″ 720p LED HDTV ~OR~ Samsung UN32EH5300 32″ 1080p LED Smart TV with Wi-Fi

http://tech.woot.com/offers/samsung-32-720p-or-1080p-led-hdtv

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Free HostingCategories
1080p HD Internet Deals samsung.com Uncategorized

samsung.com: Giá cả máy HDTV loại 120 Hz & 40 inches hiệu SamSung coi phim HD trong Thứ Tư, ngày 25 tháng 9 năm 2013


$699.99: 46″ Class (45.9″ Diag.) LED 5500 Series TV

http://www.samsung.com/us/video/tvs/UN46F5500AFXZA?marsLinkCategory=tv:led&MKM_RID=0123867262&MKM_MID=4176814&CID=eml-he-tv-0913-468

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.