Categories
1080p Apple bestbuy.com Bluetooth HD Internet Deals Retina Tablet Touchscreen Uncategorized Webcam Wi-Fi

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng Ipad Mini 2 hiệu Apple quay phim 1080 HD trong Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2016


$209.99 + free shipping + Tax: Apple – iPad® mini 2 with Wi-Fi – 16GB – Silver
(Model: ME279LL/A SKU: 7008561)

http://www.bestbuy.com/site/apple-ipad-mini-2-with-wi-fi-16gb-silver/7008561.p?id=1218820847217&skuId=7008561

$209.99 + free shipping + Tax: Apple – iPad® mini 2 with Wi-Fi – 16GB – Space Gray *Model: ME276LL/A SKU: 8879096)

http://www.bestbuy.com/site/apple-ipad-mini-2-with-wi-fi-16gb-space-gray/8879096.p?id=1218931025496&skuId=8879096

$259.99 + free shipping + Tax: Apple – iPad® mini 2 with Wi-Fi – 32GB – Silver
(Model: ME280LL/A SKU: 8881067)

http://pisces.bbystatic.com/image2/BestBuy_US/images/products/8881/8881067_sa.jpg;canvasHeight=145;canvasWidth=222


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.