Categories
Apple Bluetooth Computer HD ISP Panel LED-backlit Macbook Pro Uncategorized Webcam Wi-Fi woot.com

“Woot Off!” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu Apple loại MGXA2LL/A (Mid 2014) 15.4 inches MacBook Pro with Retina Display coi phim HD trong Thứ Ba ngày 7 tháng 3 năm 2017$1,399.99: Apple MGXA2LL/A (Mid 2014) 15.4″ Macbook Pro with Retina Display, Intel Core i7-4770HQ 2.2GHz, 16GB DDR3, 256GB Solid State Drive, 802.11ac, Bluetooth, Mac OS 10.9 Mavericks (Factory Reconditioned)

https://computers.woot.com/offers/apple-15-256gb-intel-i7-retina-macbook-pro-8?ref=w_cnt_cdet_pc_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.