Categories
Camera Digital Internet Deals LCD Lytro Touchscreen Uncategorized Wi-Fi woot.com

“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy ảnh hiệu Lytro loại HD trong ngày Thứ Tư ngày 15 tháng 7 năm 2015


$699.99:Lytro B5-0035 ILLUM 40 Megaray Light Field Camera with Constant F/2.0, 8X Optical Zoom, and 4″ Touchscreen LCD (Factory Reconditioned)

http://electronics.woot.com/offers/lytro-illum-light-field-digital-camera?ref=cnt_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Free Hosting