Categories
Computer Desktop HD HP hp.com Internet Deals Uncategorized

hp.com: Giá cả máy vi tính loại desktop hiệu HP coi phim HD trong Thứ Hai ngày 10 tháng 6 năm 2013


$549.99 ($950 – $250 instant savings – $150 off with coupon code NEWPC150 = $550. Shipping is $10): HP ENVY H8-1534 Desktop, AMD FX-6200 Hexa-Core 3.8GHz, 10GB DDR3, 1.5TB SATA, USB 3.0, Eyefinity Radeon HD 7570, 802.11n, Bluetooth 4.0, Win 8

http://slickdeals.net/permadeal/96702/hp-home-home-office-hp-pavilion-hpe-desktop-core-i7-3770-3.4ghz-10gb-ddr3-1tb-7200rpm-hdd-1gb-radeon-hd-7570-wifi-n-win-7-prem

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at hp.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại hp.com.

Free Hosting