Categories
720p bestbuy.com HD Hiteker Internet Deals LED Uncategorized

“Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Hiteker loại 60 Hz & 32 inches coi phim HD trong Chủ Nhật ngày 24 tháng 11 năm 2013


$98.99 + Free Shipping + Tax: Hiteker – 32″ Class (32″ Diag.) – LED – 720p – 60Hz – HDTV DVD Combo (Model: TL32Z10E-DTP SKU: 506604)

http://www.bestbuy.com/site/Samsung+-+Refurbished+51%22+Class+(51%22+Diag.)+-+Plasma+-+1080p+-+600Hz+-+3D+-+HDTV+-+Rose+Black/9061056.p?id=1218978261104&skuId=9061056&ci_src=11138&ci_sku=9061056&AID=10474050&PID=361116&SID=FWbwvjxm&URL=http%3A%2F%2Fwww.bestbuy.com%2Fsite%2FSamsung%2B-%2BRefurbished%2B51%2522%2BClass%2B%2851%2522%2BDiag.%29%2B-%2BPlasma%2B-%2B1080p%2B-%2B600Hz%2B-%2B3D%2B-%2BHDTV%2B-%2BRose%2BBlack%2F9061056.p%3Fid%3D1218978261104%26skuId%3D9061056%26ci_src%3D11138%26ci_sku%3D9061056&ref=39&loc=01&CJPID=361116

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free Hosting