Categories
1080p HD hhgregg.com Internet Deals LCD LG Uncategorized

hhgregg.com: Giá cả máy HDTV hiệu LG loại LCD coi phim 1080p HD trong Thứ Tư ngày 26 tháng 6 năm 2013


$278.88 + Free Shipping: LG 32″ 1080p HDTV (31.5″ actual diagonal size, Model: 32CS560)

http://www.hhgregg.com/webapp/wcs/stores/servlet/DailyDealView?catalogId=10051&langId=-1&productId=113580&storeId=10154

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at hhgregg.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại hhgregg.com.

Free Hosting