Categories
4K Ultra HD Genius HD Internet Deals Uncategorized woot.com

“Woot Off!” woot.com: Giá cả máy ảnh 31010169101 All-in-One Cam Mouse hiệu Genius quay phim 720p HD trong Thứ Hai, ngày 17 tháng 3 năm 2014


$79.99: Genius 31010169101 All-in-One Cam Mouse with 2MP / 720p HD Camera (Factory Reconditioned)

http://www.woot.com/offers/samsung-16-3mp-digital-camera-w-21x-opt-3

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Free Hosting