Categories
1080p Camcorder DXG Uncategorized woot.com

“Sellout Woot!” woot.com: Giá cả máy Camcorder hiệu DXG quay phim 1080p HD trong Thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2013


$99.99: DXG 1080p Camcorder w/ 20x Optical Zoom

http://sellout.woot.com/offers/dxg-1080p-camcorder-w-20x-optical-zoom-3

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Free HostingCategories
720p Camcorder DXG LCD meijer.com Uncategorized

meijer.com: Giá cả máy camcorder hiệu DXG loại Waterproof quay phim 720p HD trong Thứ Tư ngày 3 tháng 4 năm 2013


$49.99 + Free Shipping: DXG 5B8VK 720p HD Underwater Camcorder
Item # DXG5B8VKHD

http://www.meijer.com/s/dxg-5b8vk-720p-hd-underwater-camcorder/_/R-202634

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at meijer.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại meijer.com.

Free HostingCategories
1080p Camcorder DXG HD Internet Deals Uncategorized woot.com

“Woot Off” woot.com: Giá cả máy Camcorder hiệu DXG quay phim 1080p HD trong Thứ Tư, ngày 23 tháng 1 năm 2013


$139.99: DXG 1080p Camcorder w/ 20x Optical Zoom

http://www.woot.com/offers/dxg-1080p-camcorder-w-20x-optical-zoom

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Free HostingCategories
DXG Uncategorized

“Deal of the Day ” sears.com: Giá cả máy ảnh hiệu DXG quay phim 1080p HD trong Thứ Ba, ngày 8 tháng 1 năm 2013


$44.99 + Free Shipping: DXG Luxe Ultra-Slim Pocket Camcorder w/ 5X Optical Zoom, Full 1080p HD, 2.7” Touchscreen & 4GB SD Card, Black (SearsItem# SPM7144670213 | Model# DXG-5E0VK4HD)
http://ww.sears.com/dxg-luxe-ultra-slim-pocket-camcorder-w-5x/p-SPM7144670213?prdNo=1&blockNo=1&blockType=G1

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at sears.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại sears.com.

Free Hosting