Categories
4K Ultra HD amazon.com Curved HD Internet Deals LG OLED Smart Uncategorized Wi-Fi

“Deal of the Day” amazon.com: Giá cả máy HDTV hiệu LG loại 55EG9100 55 inches coi phim 4K HD trong Thứ Hai, ngày 29 tháng 8 năm 2016


$1099.99 + FREE Shipping + Tax: LG Electronics 55EG9100 55-Inch 1080p Curved Smart OLED TV (2015 Model)

https://www.amazon.com/LG-Electronics-55EG9100-55-Inch-Curved/dp/B0148OZNKK/ref=gbps_img_s-3_5402_a38de307?smid=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_p=2558495402&pf_rd_s=slot-3&pf_rd_t=701&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=89SGWJJR1VJD58XNC69P

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at amazon.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại amazon.com.