Categories
720p Camera Canon Canon.com Digital HD Internet Deals LCD Uncategorized

Canon.com: Giá cả máy ảnh hiệu Canon loại PowerShot ELPH 150 quay phim 720p HD trong trong Chúa Nhật ngày 13 tháng 12 năm 2015


$47.90: PowerShot ELPH 135 Black Refurbished

http://shop.usa.canon.com/shop/en/catalog/powershot-elph-150-is-blue-refurbished?WT.mc_id=C126149

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at canon.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại canon.com.Categories
720p Camera Canon Canon.com HD Internet Deals LCD Uncategorized

Canon.com: Giá cả máy ảnh hiệu Canon loại PowerShot ELPH 135 quay phim 720p HD trong trong Thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2015


$54.90: PowerShot ELPH 135 Black Refurbished

http://shop.usa.canon.com/shop/en/catalog/powershot-elph-135-black-refurbished?WT.mc_id=C126149

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at canon.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại canon.com.Categories
1080p Camera Canon Canon.com HD Internet Deals LCD Uncategorized

Canon.com: Giá cả máy ảnh hiệu Canon loại PowerShot SX50 quay phim 720p HD trong Thứ Hai ngày 30 tháng 12 năm 2013


$149.99 + Free Shipping: PowerShot SX150 IS Black Refurbished

http://shop.usa.canon.com/shop/en/catalog/powershot-sx50-hs-refurbished?WT.mc_id=C126149

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at canon.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại canon.com.Categories
720p Camera Canon Canon.com HD Internet Deals LCD Uncategorized

Canon.com: Giá cả máy ảnh hiệu Canon loại PowerShot SX150 quay phim 720p HD trong Thứ Hai ngày 30 tháng 12 năm 2013


$78.64 + Free Shipping: PowerShot SX150 IS Black Refurbished

http://shop.usa.canon.com/shop/en/catalog/12-25-13-save-up-to-45-percent-on-select-refurbished-powershot-digital-cameras?cm_mmc=CJ-_-PS-_-131220602-_-CJNEWS18&WT.mc_id=C126149

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at canon.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại canon.com.

Free HostingCategories
720p Camera Canon Canon.com HD Internet Deals LCD Uncategorized

Canon.com: Giá cả máy ảnh hiệu Canon loại PowerShot A2400 quay phim 720p HD trong Christmas Day Thứ Tư ngày 25 tháng 12 năm 2013


$49.99 + Free Shipping: PowerShot A2400 Refurbished One Day Sale

http://shop.usa.canon.com/shop/en/catalog/powershot-a2400-refurbished-one-day-sale?cm_mmc=CJ-_-PS-_-131220602-_-CJNEWS14&WT.mc_id=C126149

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at canon.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại canon.com.

Free HostingCategories
1080p Camera Canon Canon.com HD Internet Deals Uncategorized

Canon.com: Giá cả máy ảnh hiệu Canon loại PowerShot D20 quay phim 1080p HD trong Thứ Hai ngày 16 tháng 12 năm 2013


$199.99 + Free Shipping: PowerShot D20

http://shop.usa.canon.com/shop/en/catalog/cameras/powershot-d-series-digital-cameras/powershot-d20?WT.mc_id=C126149

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at canon.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại canon.com.

Free HostingCategories
1080p Camera Canon Canon.com LCD Uncategorized

Canon.com: Giá cả máy ảnh hiệu Canon loại PowerShot S100 quay phim 720p HD trong Thứ Ba ngày 26 tháng 11 năm 2013


$194.99 + Free Shipping: One Day Sale – Canon PowerShot S100 Refurbished Bundle!

http://shop.usa.canon.com/shop/en/catalog/cameras/powershot-camera-bundles/powershot-s100-black-refurbished-bundle

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at canon.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại canon.com.

Free HostingCategories
1080p Camera Canon Canon.com HD Internet Deals LCD Uncategorized

Canon.com: Giá cả máy camera loại Rebel T3i hiệu Canon quay phim 1080p HD trong Chúa Nhật ngày 24 tháng 11 năm 2013


$359.99 + Free Shipping: EOS Rebel T3i EF-S 18-55mm IS II Lens Kit Refurbished

http://shop.usa.canon.com/shop/en/catalog/cameras/refurbished-eos-digital-slr-cameras/eos-rebel-t3i-ef-s-18-55mm-is-ii-lens-kit-refurbished?WT.mc_id=C126149

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at canon.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại canon.com.

Free HostingCategories
1080p Camera Canon Canon.com Digital Uncategorized

Canon.com: Giá cả máy ảnh hiệu Canon loại PowerShot ELPH 300 HS quay phim 720p HD trong Thứ Ba ngày 19 tháng 11 năm 2013


$67.97 + Free Shipping: PowerShot ELPH 300 HS Black Refurbished

http://shop.usa.canon.com/shop/en/catalog/canon-powershot-elph-300-bundles/june-specials-save-on-powershot-camera-waterproof-cases/powershot-elph-300-hs-black-refurbished?WT.mc_id=C126149

—————————————— old sale price ———————————————
Canon.com: Giá cả máy ảnh hiệu Canon loại PowerShot ELPH 300 quay phim 720p HD trong trong Thứ Bảy ngày 26 tháng 10 năm 2013

$82.79: PowerShot ELPH 300 HS Black Refurbished

http://shop.usa.canon.com/shop/en/catalog/cameras/june-specials-save-on-powershot-camera-waterproof-cases/powershot-elph-300-hs-black-refurbished

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at canon.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại canon.com.

Free HostingCategories
720p Camera Canon Canon.com HD Internet Deals Uncategorized

Canon.com: Giá cả máy ảnh hiệu Canon loại PowerShot A2200 quay phim 720p HD trong Thứ Ba ngày 29 tháng 10 năm 2013


$45.49: PowerShot A2200 Red Refurbished

Canon.com: Giá cả máy ảnh hiệu Canon loại PowerShot A2200 quay phim 720p HD trong trong Thứ Ba ngày 22 tháng 10 năm 2013

http://shop.usa.canon.com/shop/en/catalog/cameras/refurbished-powershot-digital-cameras/powershot-a2200-red-refurbished?WT.mc_id=C126149

————————————— old sale price ————————————————–

$45.49: PowerShot A2200 Black Refurbished & PowerShot A2200 Red Refurbished

http://shop.usa.canon.com/shop/en/catalog/10-22-13-powershot-a2200-one-day-sale?WT.mc_id=C126149

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at canon.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại canon.com.

Free Hosting