Categories
1080p Blackberry HD HP Internet Deals Tablet Uncategorized

Giá cả máy tính bảng Playbook hiệu BlackBerry quay phim HD trong Thứ Sáu, ngày 9 tháng 11 năm 2012


$159: BlackBerry PlayBook 32GB GE8033 7.0″ 1GHz BlackBerry Tablet OS

http://www.walmart.com/ip/BlackBerry-PlayBook-32GB-GE8033-7.0-1GHz-BlackBerry-Tablet-OS/16419510

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.