Categories
1080p bhphotovideo Camera HD Internet Deals LCD Uncategorized

bhphotovideo.com: Giá cả máy ảnh hiệu Canon loại PowerShot S100 quay phim 1080p HD trong Thứ Sáu ngày 11 tháng 10 năm 2013


$949.99: Fujifilm X-Pro1 Mirrorless Digital Camera with 27mm and 35mm Lenses Kit (Black) B&H # FUXPRO1Q (B&H Kit)

http://www.bhphotovideo.com/c/product/1164637-REG/fujifilm_x_pro1_mirrorless_digital_camera.html?pt_ncb=ebs2d1627659d10528d1437407656071sbe&sourceName=homepage

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bhphotovideo.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bhphotovideo.com.

Free Hosting