Categories
3200x1800 bestbuy.com Bluetooth Computer HD Internet Deals Laptop Notebook Samsung Touchscreen Webcam Wi-Fi

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính hiệu Samsung loại Notebook 9 spin Touch-Screen 13.3 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Ba ngày 25 tháng 7 năm 2017


$799.99 + Free Shipping + Tax: Samsung – Notebook 9 spin 13.3″ Touch-Screen Laptop – Intel Core i7 – 8GB Memory – 256GB Solid State Drive – Pure Black
Model: NP940X3L-K01USSKU: 4525901

http://www.bestbuy.com/site/samsung-notebook-9-spin-13-3-touch-screen-laptop-intel-core-i7-8gb-memory-256gb-solid-state-drive-pure-black/4525901.p?skuId=4525901

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.