“Deal of the Day” bestbuy.com: bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Hisense loại 120 Hz & 55 inches coi phim 4K Ultra HD trong Thứ Bảy ngày 15 thing 7 năm 2017


$399.99 + Free Shipping + Tax: Hisense – 55″ Class (54.6″ Diag.) – LED – 2160p – Smart – 4K Ultra HD TV – Black
Model: 55DU6070SKU: 5897427

http://www.bestbuy.com/site/hisense-55-class-54-6-diag–led-2160p-smart-4k-ultra-hd-tv-black/5897427.p?skuId=5897427

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *