“Computer Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu HP loại EliteBook 8470P 14 inches coi phim HD trong Thứ Bảy ngày 15 tháng 7 năm 2017


$299.13: HP EliteBook 8470P 14″ Laptop, Intel Core i7-2620M 2.7GHz, 4GB DDR3, 180GB Solid State Drive, 802.11n, Win10H 64-Bit (Refurbished)

https://computers.woot.com/offers/hp-elitebook-8470p-14-intel-i7-laptop?ref=w_cnt_cdet_pc_dly_tl

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *