“Computer Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu HP loại 600-A014 Pavilion Wave Desktop coi phim HD trong Thứ Sáu ngày 14 tháng 7 năm 2017


$299.99: HP 600-A014 Pavilion Wave Desktop, Intel Core i3-6100T Dual-Core, 8GB DDR4, 1TB SATA, 802.11n, Bluetooth, Win10H (Condition Factory Reconditioned)

https://computers.woot.com/offers/hp-pavilion-wave-600-intel-i3-1tb-sata-desktop-4?ref=w_cnt_cdet_pc_dly_tl

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *