“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính hiệu HP loại OMEN 17.3 inches laptop coi phim 1080p HD trong Thứ Sáu, ngày 13 tháng 1 năm 2017


$899.99 + Free Shipping + Tax: HP – OMEN 17.3″ Laptop – Intel Core i7 – 12GB Memory – NVIDIA GeForce GTX 965M – 1TB HDD + 256GB Solid State Drive – Onyx Black/Twinkle Black
Model: 17-w053dxSKU: 5624373

http://www.bestbuy.com/site/hp-omen-17-3-laptop-intel-core-i7-12gb-memory-nvidia-geforce-gtx-965m-1tb-hdd-256gb-solid-state-drive-onyx-black-twinkle-black/5624373.p?skuId=5624373

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *