“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV hiệu Samsung loại UN55KU630DFXZA, 4K, 120Hz, and 55 inches coi phim 4K trong Thứ Ba, ngày 10 tháng 1 năm 2017
$499.99: S Samsung UN55KU630DFXZA 55″ 4K Smart TV (Refurbished)

https://electronics.woot.com/offers/samsung-55-4k-smart-tv-7?ref=w_cnt_cdet_elec_dly_tl

————————— old sales price ———————————————-

“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV hiệu Samsung loại UN55KU630DFXZA, 4K, and 55 inches coi phim 4K trong Thứ Ba, ngày 13 tháng 12 năm 2016

$499.99: Samsung UN55KU630DFXZA 55″ 4K Smart TV (Factory Reconditioned)

https://electronics.woot.com/offers/samsung-55-4k-smart-tv-3?ref=w_cnt_cdet_elec_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *