“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính hiệu HP loại 15.6 inches laptop coi phim 720p HD trong Thứ Sáu, ngày 6 tháng 1 năm 2017


$199.99 + Tax + Free Shipping: HP – 15.6″ Laptop – AMD A6-Series – 4GB Memory – 500GB Hard Drive – Black
Model: 15-BA009DXSKU: 5606300

http://www.bestbuy.com/site/hp-15-6-laptop-amd-a6-series-4gb-memory-500gb-hard-drive-black/5606300.p?skuId=5606300

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *