“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Sharp loại 65L621USKU with Chromecast Built-in, 60 Hz & 65 inches coi phim 4K HD trong Thứ Bảy ngày 31 tháng 12 năm 2016


$599.99 + Free Shipping + Tax: Toshiba – 65″ Class (64.5″ Diag.) – LED – 2160p – with Chromecast Built-in – 4K Ultra HD TV – Black
Model: 65L621USKU: 5133700

http://www.bestbuy.com/site/toshiba-65-class-64-5-diag–led-2160p-with-chromecast-built-in-4k-ultra-hd-tv-black/5133700.p?skuId=5133700

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *