“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng hiệu Microsoft loại Surface Pro 4 & 12.3 inches dùng Microsoft Windows 10 coi phim/quay phim 1080p HD trong Thứ Hai, ngày 26 tháng 12 năm 2016


$699.99 + Free Shipping + Tax: Microsoft – Surface Pro 4 – 12.3″ – 128GB – Intel Core m3 – Bundle with Keyboard – Silver
Model: DQS-00001SKU: 5624784

http://www.bestbuy.com/site/microsoft-surface-pro-4-12-3-128gb-intel-core-m3-bundle-with-keyboard-silver/5624784.p?skuId=5624784

———————— old sales day ————————————————

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng hiệu Microsoft loại Surface Pro 4 & 12.3 inches dùng Microsoft Windows 10 coi phim/quay phim 1080p HD trong Thứ Bảy, ngày 17 tháng 12 năm 2016

$699.99 + Free Shipping + Tax: Microsoft – Surface Pro 4 – 12.3″ – 128GB – Intel Core m3 – Bundle with Keyboard – Silver (Model: DQS-00001SKU: 5624784)

http://www.bestbuy.com/site/microsoft-surface-pro-4-12-3-128gb-intel-core-m3-bundle-with-keyboard-silver/5624784.p?skuId=5624784

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *