“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Sharp loại 60 Hz & 39 inches coi phim HD trong Thứ Năm ngày 22 tháng 12 năm 2016


$159.99 + Free Shipping + Tax: Insignia™ – 39″ Class (38.5″ Diag.) – LED – 720p – HDTV – Black
Model: NS-39D310NA17SKU: 4807511

http://www.bestbuy.com/site/insignia-39-class-38-5-diag–led-720p-hdtv-black/4807511.p?skuId=4807511

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *