“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Sharp loại 60 Hz & 32 inches coi phim HD trong Thứ Ba ngày 20 tháng 12 năm 2016


$129.99 + Free Shipping + Tax: Sharp – 32″ Class (31.5″ Diag.) – LED – 1080p – HDTV – Black
Model: LC-32LB480USKU: 486290

http://www.bestbuy.com/site/sharp-32-class-31-5-diag–led-1080p-hdtv-black/4862900.p?skuId=4862900

—————————– old sale price ——————————————–

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Sharp loại 60 Hz & 32 inches coi phim HD trong Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2016

$149.99 + Free Shipping + Tax: Sharp – 32″ Class (31.5″ Diag.) – LED – 1080p – HDTV – Black
Model: LC-32LB480USKU: 4862900
http://www.bestbuy.com/site/sharp-32-class-31-5-diag–led-1080p-hdtv-black/4862900.p?skuId=4862900

—————————– old sale price ——————————————–

bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Sharp loại 60 Hz & 32 inches coi phim HD trong Chủ Nhật ngày 28 tháng 8 năm 2016

$149.99 + Free Shipping + Tax: Sharp – 32″ Class (31.5″ Diag.) – LED – 1080p – HDTV – Black
(Model: LC-32LB480USKU: 4862900)

http://www.bestbuy.com/site/sharp-32-class-31-5-diag–led-1080p-hdtv-black/4862900.p?loc=0&ref=8575135&acampID=a4b752386d9611e686a5369a134c92c10INT

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *