“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Insignia loại 60 Hz & 50 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Năm ngày 15 tháng 12 năm 2016


$249.99 + Free Shipping + Tax: Insignia™ – 50″ Class (49.5″ Diag.) – LED – 1080p – HDTV – Black (Model: NS-50D510NA17SKU: 4807601)

http://www.bestbuy.com/site/insignia-50-class-49-5-diag–led-1080p-hdtv-black/4807601.p?skuId=4807601

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *