“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Hisense loại 120 Hz & 55 inches coi phim 4K Ultra HD trong Thứ Ba ngày 13 tháng 12 năm 2016


$449.99 + Free Shipping + Tax: Hisense – 55″ Class (54.6″ Diag.) – LED – 2160p – Smart – 4K Ultra HD TV with High Dynamic Range – Black
Model: 55H8CSKU: 5524900

http://www.bestbuy.com/site/hisense-55-class-54-6-diag–led-2160p-smart-4k-ultra-hd-tv-with-high-dynamic-range-black/5524900.p?skuId=5524900

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *