“Computers Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu HP loại ProDesk 600-G2 Mini Desktop, coi phim HD trong Thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2016$379.99: HP ProDesk 600-G2 Mini Desktop, Intel Core i3-6300T Dual-Core 3.3GHz, 8GB DDR4, 180GB Solid State Drive, 802.11ac, Bluetooth, Win7Pro

http://computers.woot.com/offers/hp-prodesk-600-g2-intel-i3-180gb-mini-desktop-3?ref=cp_gh_cp_3_s_txt

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *