“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính hiệu Lenovo loại 300s-08IHH Desktop coi phim/quay phim HD trong trong Thứ Hai ngày 5 tháng 12 năm 2016

6

$349.99 + Free Shipping + Tax: Lenovo – 300s-08IHH Desktop – Intel Core i5 – 8GB Memory – 1TB Hard Drive – Black
Model: 90F1007QUSSKU: 5578759

http://www.bestbuy.com/site/lenovo-300s-08ihh-desktop-intel-core-i5-8gb-memory-1tb-hard-drive-black/5578759.p?skuId=5578759

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *