“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu LG loại 40 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Bảy ngày 3 tháng 12 năm 2016


$199.99 + Free Shipping + Tax: LG – 40″ Class – (40″ Diag.) – LED – 1080p – HDTV – Black
Model: 40LH5300SKU: 5042201

http://www.bestbuy.com/site/lg-40-class-40-diag–led-1080p-hdtv-black/5042201.p?skuId=5042201

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *