“Computer Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu Dellloại OptiPlex 760 Mini Tower Desktop coi phim HD trong Thứ Năm ngày 1 tháng 12 năm 2016


$109.99: Dell OptiPlex 760 Mini Tower Desktop, Intel Core 2 Duo 3.16GHz, 4GB RAM, 250GB SATA, Win10Pro 64-bit (Condition Refurbished)

http://computers.woot.com/offers/dell-optiplex-760-intel-250gb-mt-desktop?ref=w_gh_cp_3_s_txt
————————
Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *