“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính hiệu HP loại ENVY Desktop coi phim 1080p HD trong Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2016


$729.99 + Tax + Free Shipping: HP – ENVY Desktop – Intel Core i7 – 16GB Memory – 2TB Hard Drive – Brushed Aluminum
Model: 750-124SKU: 4370600

http://www.bestbuy.com/site/hp-envy-desktop-intel-core-i7-16gb-memory-2tb-hard-drive-brushed-aluminum/4370600.p?skuId=4370600

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *