Categories
720p Bluetooth Computer HD HP Internet Deals ISP Panel Laptop LED-backlit Lenovo Uncategorized Webcam Wi-Fi woot.com

“Today’s Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu Lenovo loại Thinkpad Yoga 11E 11.6 inches coi phim HD trong Thứ Tư, ngày 3 tháng 8 năm 2016


$349.99: Lenovo Thinkpad Yoga 11E (2nd Generation) 11.6″ Touchscreen Convertible Ultrabook, Intel Core M-5Y10C Dual-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro

http://www.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-yoga-11e-g2-11-6-touch-ultrabook-4?ref=w_cnt_gw_dly_tl

————————– old sale price ———————————–
“Computer Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu Lenovo loại Thinkpad Yoga 11E 11.6 inches coi phim HD trong Thứ Tư, ngày 3 tháng 8 năm 2016

$259.99: Lenovo Thinkpad Yoga 11E 11.6″ Touchscreen Convertible Ultrabook, Intel N2940 Quad-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro

http://computers.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-yoga-11-6-touch-ultrabook-57?ref=cp_cnt_gw_dly_tl

————————– old sale price ———————————–
“Computer Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu Lenovo loại Thinkpad Yoga 11E 11.6 inches coi phim HD trong Chủ nhật, ngày 3 tháng 4 năm 2016

$269.99: Lenovo Thinkpad Yoga 11E 11.6″ Touchscreen Convertible Ultrabook, Intel N2940 Quad-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro

http://computers.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-yoga-11-6-touch-ultrabook-20?ref=cp_cnt_gw_dly_tl
————————– old sale price ———————————–

“Computer Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu Lenovo loại Thinkpad Yoga 11E 11.6 inches coi phim HD trong Thứ Năm, ngày 31 tháng 3 năm 2016

$269.99: Lenovo Thinkpad Yoga 11E 11.6″ Touchscreen Convertible Ultrabook, Intel N2940 Quad-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro

http://computers.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-yoga-11-6-touch-ultrabook-19?ref=cp_cnt_gw_dly_tl

————————– old sale price ———————————–

“Woot Off” woot.com: Giá cả máy vi tính loại Thinkpad Yoga 11E 11.6 inches hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Ba, ngày 22 tháng 3 năm 2016

$269.99: Lenovo Thinkpad Yoga 11E 11.6″ Touchscreen Convertible Ultrabook, Intel N2940 Quad-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro

http://www.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-yoga-11-6-touch-ultrabook-16?ref=w_cnt_gw_dly_img

————————– old sale price ———————————–

“Computers Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính loại Thinkpad Yoga 11E 11.6 inches hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Ba, ngày 22 tháng 3 năm 2016

$269.99: Lenovo Thinkpad Yoga 11E 11.6″ Touchscreen Convertible Ultrabook, Intel N2940 Quad-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro

http://computers.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-yoga-11-6-touch-ultrabook-15?ref=cp_cnt_gw_dly_tl

————————– old sale price ———————————–

“Today’s Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính loại Thinkpad Yoga 11E 11.6 inches hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Năm, ngày 17 tháng 3 năm 2016

$269.99: Lenovo Thinkpad Yoga 11E 11.6″ Touchscreen Convertible Ultrabook, Intel N2940 Quad-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro

http://www.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-yoga-11-6-touch-ultrabook-11?ref=w_cnt_gw_dly_tl
————————– old sale price ———————————–

“Today’s Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính loại Thinkpad Yoga 11E 11.6 inches hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Năm, ngày 10 tháng 3 năm 2016

$269.99: Lenovo Thinkpad Yoga 11E 11.6″ Touchscreen Convertible Ultrabook, Intel N2940 Quad-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro

http://www.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-yoga-11-6-touch-ultrabook-8?ref=w_cnt_gw_dly_tl

————————– old sale price ———————————–

“Computer Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính loại Thinkpad Yoga 11E 11.6 inches hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Sáu, ngày 12 tháng 2 năm 2016

$199.99: Lenovo ThinkPad 11E 11.6″ Ultraportable Business Notebook, Intel N2940 Quad-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro

http://computers.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-11-6-quad-core-notebook-54?ref=cp_cnt_gw_dly_tl

———————— old sale price ————————————-

“Today’s Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính loại Thinkpad Yoga 11E 11.6 inches hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Năm, ngày 10 tháng 2 năm 2016

Lenovo Thinkpad Yoga 11E 11.6″ Touchscreen Convertible Ultrabook, Intel N2940 Quad-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro

http://www.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-yoga-11-6-touch-ultrabook-5?ref=w_cnt_gw_dly_tl
———————— old sale price ————————————-

“Computer Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính loại Thinkpad Yoga 11E 11.6 inches hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Năm, ngày 21 tháng 1 năm 2016

$269.99 (New):Lenovo Thinkpad Yoga 11E 11.6″ Touchscreen Convertible Ultrabook, Intel N2940 Quad-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro

http://www.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-yoga-11-6-touch-ultrabook-2?ref=w_cnt_gw_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.comCategories
720p Bluetooth Computer HD HP Internet Deals Laptop LED-backlit Uncategorized Webcam Wi-Fi woot.com

“Computers Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu HP loại 255-G5 Business & 15.6 inches coi phim HD trong Thứ Hai ngày 28 tháng 11 năm 2016$294.99: HP 255-G5 15.6″ Business Notebook, AMD A6-7310 Quad-Core 2.0GHz, 8GB DDR3, 128GB Solid State Drive, 802.11ac, Bluetooth, Win10H

https://computers.woot.com/offers/hp-15-6-amd-quad-core-business-notebook-33?ref=w_cnt_cdet_pc_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Categories
4K HD Internet Deals LED TCL Uncategorized woot.com

“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV hiệu TCL loại 50UP120 50 inches coi phim 4K HD trong Thứ Năm, ngày 24 tháng 11 năm 2016


$329.99: TCL 50UP120 50-inch 4k Smart TV (Refurbished)

https://electronics.woot.com/offers/tcl-50-inch-4k-smart-tv?ref=w_cnt_cdet_elec_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Categories
720p Bluetooth Computer HD Internet Deals Laptop Lenovo Uncategorized Webcam Wi-Fi woot.com

“Computers Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu Lenovo loại Flex 3-1480 14 inches trong thứ Năm, ngày 24 tháng 11 năm 2016


$399.99: Lenovo Flex 3-1480 14″ Convertible Notebook, HD Touchscreen, Intel Core i5-6200U 2.3GHz Dual-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro

https://computers.woot.com/offers/lenovo-flex-3-14-intel-i5-convertible-notebook-7?ref=w_cnt_cdet_pc_dly_tl

——————————- old sales price ———————————

“Computers Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu Lenovo loại Flex 3-1480 14 inches trong thứ Năm, ngày 5 tháng 9 năm 2016

$429.99: Lenovo Flex 3-1480 14″ Convertible Notebook, HD Touchscreen, Intel Core i5-6200U 2.3GHz Dual-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro

http://computers.woot.com/offers/lenovo-flex-3-14-intel-i5-convertible-notebook-1?ref=cp_cnt_gw_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Categories
Acer bestbuy.com Computer HD Internet Deals ISP Panel Laptop LED-backlit Touchscreen Uncategorized Wi-Fi

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính hiệu Acer loại 27 inches & 60 Hz coi phim 720p HD Thứ Ba ngày 22 tháng 11 năm 2016


$129.99 + Free Shipping: Acer – Switch One 10 2-in-1 10.1″ Touch-Screen Laptop – Intel Atom x5 – 2GB Memory – 32GB eMMC Flash Memory – Black, steel gray
(Model: SW1-011-15B9SKU: 55918334)

http://www.bestbuy.com/site/acer-switch-one-10-2-in-1-10-1-touch-screen-laptop-intel-atom-x5-2gb-memory-32gb-emmc-flash-memory-black-steel-gray/5591833.p?skuId=5591833

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Categories
720p HD Internet Deals LED-backlit Lenovo Uncategorized woot.com

“Computers Woot” woot.com: Giá cả màn hình máy tính loại ThinkCentre A70Z 19 inches hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Ba ngày 22 tháng 11 năm 2016


$179.99–$199.99: Lenovo ThinkCentre A70Z 19″ All-In-One Desktop, Intel E5700 Dual-Core 3.0GHz, 2TB SATA, Win10H 64-Bit – (Your Choice: Memory) (Refurbished)

https://computers.woot.com/offers/lenovo-thinkcentre-a70z-19-aio-desktops?ref=w_cnt_cdet_pc_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Categories
720p bestbuy.com Bluetooth Computer HD Internet Deals Laptop LCD LED Lenovo Touchscreen Uncategorized Webcam Wi-Fi

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính hiệu Lenovo loại 110-15IBR 15.6 inches Laptop coi phim/quay phim 720p HD trong Chúa Nhật ngày 20 tháng 11 năm 2016

6

$199.99 + Free Shipping + Tax: Lenovo – Flex 3 1130 2-in-1 11.6″ Touch-Screen Laptop – Intel Celeron – 2GB Memory – 64GB Solid State Drive – Black (Model: 80LY0010USSKU: 5206800)

http://www.bestbuy.com/site/lenovo-flex-3-1130-2-in-1-11-6-touch-screen-laptop-intel-celeron-2gb-memory-64gb-solid-state-drive-black/5206800.p?skuId=5206800

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Categories
1080p bestbuy.com Bluetooth Computer HD Internet Deals ISP Panel Touchscreen Uncategorized Webcam Wi-Fi

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại Inspiron 19 inches hiệu Dell coi phim HD trong Thứ Hai ngày 21 tháng 11 năm 2016$3459.99 + Free Shipping + Tax: Dell – Inspiron 19.5″ Portable Touch-Screen All-in-One – Intel Pentium – 4GB Memory – 500GB Hard Drive – White
Model: I3052-4621WHTSKU: 4826900

http://www.bestbuy.com/site/dell-inspiron-19-5-portable-touch-screen-all-in-one-intel-pentium-4gb-memory-500gb-hard-drive-white/4826900.p?skuId=4826900

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Categories
4K Ultra HD bestbuy.com Smart Toshiba Uncategorized Wi-Fi

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Toshiba loại Chromecast Built-in – 4K Ultra HD 55 inches coi phim 4K HD trong Thứ Hai, ngày 21 tháng 11 năm 2016


$399.99 + Free Shipping + Tax: Toshiba – 55″ Class (54.6″ Diag.) – LED – 2160p – with Chromecast Built-in – 4K Ultra HD TV – Black
Model: 55L621USKU: 4882400

http://www.bestbuy.com/site/toshiba-55-class-54-6-diag–led-2160p-with-chromecast-built-in-4k-ultra-hd-tv-black/4882400.p?skuId=4882400

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Categories
720p Camera Digital Uncategorized Wi-Fi woot.com Zmodo

“Electronics woot” woot.com: Giá cả máy camera hiệu Zmodo loại ZH-IZV15-WAC 720p HD Wi-Fi IP trong Thứ Hai, ngày 21 tháng 11 năm 2016$39.99: Zmodo ZH-IZV15-WAC 720p Pan & Tilt Smart Wireless IP Network Security Camera (Black & Silver)

https://electronics.woot.com/offers/zmodo-pan-tilt-720p-ip-camera-2?ref=w_cnt_cdet_elec_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.