“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy projector hiệu LG loại 720p Short Throw Wireless Projector – Silver coi phim D trong Thứ Năm ngày 20 tháng 10 năm 2016


$499.99 + Free Shipping + Tax: LG – 720p Short Throw Wireless Projector – Silver
Model: PH450U.AUSSKU: 5442100

http://www.bestbuy.com/site/lg-720p-short-throw-wireless-projector-silver/5442100.p?skuId=5442100

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *