lenovo.com: Giá cả máy vi tính hiệu Lenovo loại Ideapad 310 & 15″ inches coi phim HD trong Thứ Năm, ngày 22 tháng 9 năm 2017


$279.99: Ideapad 310 (15″)

http://shop.lenovo.com/us/en/laptops/lenovo/s-series/s21e-20/?sb=:000001C9:0001727E:&clickid#SYSTEM&clickid=wr0Stt2oyw%3AhyHYRfF1Kgxd5UkSyJax5UQz53g0&PID=10147&acid=ww:affiliate:bv0as6&irgwc=1

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at lenovo.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại lenovo.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *