adorama.com.com: Giá cả máy HDTV hiệu LG & 27UD68P Ultra HD 4K 27 inches coi phim HD trong ngày Thứ Tư, ngày 7 tháng 9 năm 2016


$397.99 + Free Shipping: LG Electronics 27UD68P 27″ Ultra HD 4K IPS LED Monitor
SKU: LOT27UD68P MFR: 27UD68-P)

http://www.adorama.com/lot27ud68p.html?utm_source=rflaid912879

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *