“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Toshiba loại 32 inches coi phim 720p HD trong Chủ nhật, ngày 5 tháng 9 năm 2016


$119.99 + Free Shipping + Tax: Toshiba – 32″ Class (31.5″ Diag.) – LED – 720p – HDTV – Black
Model: 32L220USKU: 480790

http://www.bestbuy.com/site/toshiba-32-class-31-5-diag–led-720p-hdtv-black/4807900.p?id=1219825714345&skuId=4807900

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *