“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính hiệu Lenovo loại 110-15IBR 15.6 inches Laptop coi phim/quay phim 720p HD trong Thứ Sáu ngày 17 tháng 6 năm 2016


$199.99 + Free Shipping + Tax: Lenovo – 110-15IBR 15.6″ Laptop – Intel Celeron – 4GB Memory – 500GB Hard Drive – Black (Model: IDEAPAD 110 – 80T7000HUSSKU: 5091163)

http://www.bestbuy.com/site/lenovo-110-15ibr-15-6-laptop-intel-celeron-4gb-memory-500gb-hard-drive-black/5091163.p?id=bb5091163&skuId=5091163

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *