“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Hisense loại 60 Hz & 40 inches coi phim HD trong Chủ Nhật ngày 7 tháng 8 năm 2016


$179.99 + Free Shipping + Tax: Hisense – 40″ Class (39.5″ Diag.) – LED – 1080p – HDTV – Black
Model: 40H3C1SKU: 5369500)

http://www.bestbuy.com/site/hisense-40-class-39-5-diag–led-1080p-hdtv-black/5369500.p?id=bb5369500&skuId=5369500

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *