“Computer Woot” woot.com: Giá cả Màn hình máy tính hiệu Dell laptop loại UltraSharp U2412M, 60Hz & 24 inches coi phim 1080pHD trong Thứ Năm ngày 21 tháng 7 năm 2016


$159.99: Dell UltraSharp U2412M 24” IPS LED Monitor (Condition Refurbished)

http://computers.woot.com/offers/dell-ultrasharp-u2412m-24-ips-monitor?ref=w_gh_cp_4_s_txt
————————
Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *