“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu Lenovo loại LI2223S 23 inches coi phim 1800p HD trong Thứ Năm ngày 5 tháng 5 năm 2016


$89.99 + Free Shipping + Tax: Lenovo – 23″ IPS LED HD Monitor – Black (Model: Lenovo LI2323S 23″ LED IPS MonitorSKU: 603601)

http://www.bestbuy.com/site/lenovo-23-ips-led-hd-monitor-black/6036011.p?id=1219182336709&skuId=6036011

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *